Skip to content

Volwassenen

Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren

Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten, of moeite met het uiten van je emoties. Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn.

 

Je leven loopt niet (meer) zoals je wilt

Het is van groot belang om contact te maken met lichamelijk en emotioneel gevoelde ervaringen en deze een betekenis te geven in je leven. Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt of wanneer wat je voelt je helemaal overspoeld, dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn.

Bij Ervaringsgericht kun je terecht voor verschillende behandelvormen. Veelal zal de behandeling echter bestaan uit een integratie van onderstaande behandelvormen. Deze integratie noemen we Ervaringsgerichte Therapie. Elke persoon en dus elke therapie is uniek, samen kijken we naar de best passende vorm.

 

Ons huidige aanbod:

Hier lees je meer over de soort probleemgebieden die we kunnen behandelen. En hier vind je allerlei achtergrondinformatie over de behandeling en onze gedachten en ideeën hierover.

Persoonsgericht – Houdt in dat de therapeut jou benadert als een uniek individu. Uitgangspunt is hoe je zelf tegen je klachten aankijkt. Hoe beleef, begrijp, ervaar en voel je de problemen en je eigen situatie? Welke betekenis hebben je klachten in je leven? Zo worden de klachten onderzocht en wordt de oorzaak ervan begrepen tegen de achtergrond van je eigen persoonlijke en unieke levenssituatie en levensgeschiedenis.

Belevingsgericht – De therapeut helpt je bij het stil durven staan bij de beleving van je emoties, pijnlijke gedachten en moeilijke situaties. Beleving betekent niet alleen op een verstandelijke manier kijken naar problemen, wat vaak leidt tot piekeren. Beleving betekent doorvoelen, doorleven en begrijpen. Dit proces geeft ruimte waarin oude overtuigingen kunnen veranderen en er meer keuzemogelijkheden komen.

Procesgericht – In het proces van gewaarworden, voelen, denken en handelen kunnen blokkades, ongezonde patronen of op lange termijn niet werkende strategieën ontstaan. We noemen dit copingstijlen; manieren van omgaan met lastige situaties, gevoelens of gedachten. Op korte termijn helpen ze je, maar op lange termijn belemmeren ze je het leven te leiden zoals je dat eigenlijk zou willen.

In de therapie leer je beter te voelen hoe wat je meemaakt op je inwerkt. Je leert om je eigen kwaliteiten en mogelijkheden in te zetten om op een nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden die je in je leven tegenkomt. De houding van de therapeut omvat verschillende aspecten; empathie (inleven in de ander), niet beoordelen, aanvaarden, echtheid en oprechtheid.

woman-in-nature-holding-cup-PBZ856B-684x1024
Meer weten of je aanmelden
Recensies

Oefeningen doen

‘De ervaringsgerichte therapie in dit behandelcentrum is eigenlijk precies wat de naam Ervaringsgericht zegt. Door bepaalde oefeningen te doen, ontmoette ik als het ware de dingen waar ik mee worstelde in een concrete situatie.’

Therapievormen

‘In de therapievormen die mij werden geboden, werd ik geconfronteerd met mijn eigen gedragspatronen. Die confrontatie was niet altijd makkelijk, maar het maakte heel snel duidelijk in welk gedrag ik mijn problemen vertaalde. In gesprekken zochten we vervolgens naar de onderliggende oorzaken en pijn. Mijn behandelaar leerde me eerst acceptatie en hielp me vervolgens realistische perspectieven op verandering te ontwikkelen.’

Veiligheid

‘In de veiligheid die zij creëerde, durfde ik het iedere keer weer aan om een stap verder te zetten in dit proces. Het heeft me enorm geholpen mezelf te waarderen en van daaruit te handelen in plaats van me te laten leiden door negatieve gedachten of gevoelens.’