Skip to content

Verwijzer van de gemeentelijke toegang (CJG)?

Informatie voor verwijzers


Ervaringsgericht is een praktijk waar direct toegankelijke psychologische zorg geboden wordt. De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen die gericht zijn op het  beleven van wat je voelt, denkt en doet. Want niet alles wat je voelt is rechtstreeks in taal uit te drukken. 

Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten of moeite met het uiten van je emoties. Het is van groot belang om contact te maken met lichamelijk en emotioneel gevoelde ervaringen en deze een betekenis te geven in je leven. 

Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt of wanneer wat je voelt je helemaal overspoeld, dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn. 

In de ervaringsgerichte therapie pakken we de problemen aan op al deze verschillende niveaus. Ervaren betekent doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken. Door er samen over te praten, én door het doen van oefeningen. Met deze nieuwe kennis ga je op zoek naar andere manieren van omgaan met datgene wat jij moeilijk vindt en wat past bij wat jij wilt in het leven.

Doelgroep

Ervaringsgericht is een behandelcentrum waar eerstelijns psychologische zorg geboden wordt. De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij het omgaan met problemen die zij ervaren in het (dagelijks) leven; thuis, op school, op het werk of in de relatie. Deze problemen kunnen voortkomen uit een psychiatrische aandoening of uit een combinatie van factoren leidend tot een psychologische inflexibiliteit en hierbij niet over voldoende copingstrategieën beschikken om hier zelf mee om te gaan.

Speerpunten van behandeling bij Ervaringsgericht zijn:

 • Emotieregulatie
 • Hanteren van spanning
 • Omgaan met angst
 • Verwerking van trauma en/of verlies
 • Prikkelverwerking
 • Hoogsensitiviteit
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Vooral voor kinderen, jongeren en volwassenen dus die:

 • Negatief over zichzelf denken
 • Angstklachten hebben
 • Snel overprikkeld zijn
 • Veel hebben meegemaakt
 • Niet goed kunnen omgaan met hun emoties, bijvoorbeeld overspoeld zijn, of juist weinig voelen, overschreeuwen, of wanneer binnen- en buitenkant niet met elkaar overeenkomen.
 • Zich erg gespannen voelen
 • Lichamelijke klachten hebben zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Slecht begrepen worden omdat het gedrag wat ze laten zien niet in overeenstemming is met de onderliggende gevoelens en behoeften
 • Moeite hebben voor zichzelf op te komen
 • Problemen ervaren in de interactie met de ander

We bieden verschillende ervaringsgerichte werkvormen aan in combinatie met of ondersteund door orthopedagogie. We kiezen de ingang die past bij de cliënt en helpend is bij de problematiek.

Er zijn veel mogelijkheden die afgestemd worden op de persoon en wat er nodig is om bijvoorbeeld inzicht te krijgen, of te leren op een andere manier te reageren op lastige situaties. Je leert door te ervaren, je kunt steeds maar weer uitgelegd krijgen hoe iets werkt, maar het kwartje valt pas wanneer je het zelf beleeft. Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken.

 

De verschillende behandelvormen in de praktijk zijn:

 • Experiëntiële therapie
 • Orthopedagogie
 • Cognitieve Gedragstherapie – Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Schematherapie
 • Dramatherapie
 • Beeldende therapie (creatieve therapie)
 • Mindfulness
 • Emotiegerichte therapie
Vragen of verwijzen?