Skip to content

Mendy Moorman

In 2008 heb ik de opleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Universiteit in Nijmegen. Een theoretische opleiding waar ik onder andere veel heb mogen leren over onze ontwikkeling van baby tot volwassene, het menselijk gedrag en de werking van ons brein. Ik heb jaren gewerkt binnen een Behandelcentrum voor kinderen en jongeren met eetproblemen, slaapproblemen en zindelijkheidsproblematiek, waarbij vooral gedragstherapie en cognitieve therapie werd ingezet. Daarnaast heb ik de basisopleiding Systeemtherapie gedaan, waarbij veel aandacht is voor de onderlinge interactiepatronen binnen een systeem en de verbetering hiervan, om mijn therapeutische blik te verbreden. Jezelf blijven uitdagen en blijven ontwikkelen, dat vind ik belangrijk.

Toen ik ruim 6 jaar geleden voor het eerst zelf moeder werd ervaarde ik de sterke verbinding met mijn dochter, vanaf het moment dat zij in mijn buik zat. Dit werd alleen maar sterker toen zij was geboren, zo klein en kwetsbaar dat ze was zo puur en krachtig tegelijk. De behoefte die ik had om te luisteren naar haar behoeften en te vertrouwen op de signalen die zij zelf gaf. Niet enkel vanuit boeken te benaderen wat nodig is, maar vooral ook vanuit gevoel, intuïtie en vertrouwen. Deze ervaring heeft mij niet alleen als moeder en als mens laten groeien, maar ook als therapeut en behandelaar.

Vaak geven cliënten zelf heel goed aan wat ze nodig hebben om te veranderen. Alleen weten ze niet altijd hoe ze dat moeten doen. De uitdaging is om verbinding te durven maken tussen je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Mijn ambitie is om cliënten de ruimte en het vertrouwen te geven om zelf de kracht te ontwikkelen het beste uit zichzelf te halen, waar nodig gesteund door anderen. Samen geven wij invulling aan de vraag; hoe kan ik jou/jullie hierbij helpen? Wat past bij jou, zodat je het ook daadwerkelijk toepast en eigenmaakt?

Naast (cognitieve) gedragstherapie maak ik in de therapie ook veel gebruik van creativiteit, spel, mindfullness en ontspanningsoefeningen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVO om mijn wetenschappelijke kennis op peil te houden, zodat ik de meest recente (wetenschappelijke) inzichten kan inzetten. Deze combinatie maakt dat ik een betrouwbare en capabele therapeut ben met als doel de ander te laten groeien en bloeien. Want ieder mens is het meer dan waard!

Deel via
mendy-moorman