Skip to content

Melanie Visscher

’De manier waarop ik naar therapie kijk is niet dat het je leven zal veranderen, maar de manier waarop je je leven leeft.’

De keuzes die je maakt, de gebeurtenissen die je vormen, de eigenschappen waarmee je geboren bent, ze komen allemaal samen in de persoon die je bent op dit moment. In de meer dan 20 jaar dat ik als therapeut werk heb ik veel geleerd van de cliënten die ik heb mogen helpen. Honderden personen, klein en groot, allemaal met hun eigen, unieke persoonlijkheid, gevoelens, gedachten en gedrag. In het begin paste ik vooral toe wat mijn docenten en de boeken mij hadden geleerd. Gedurende de jaren en de ervaringen veranderde dat. Ik ging, wel met de kennis die ik heb opgedaan, op een andere manier kijken. De ander geeft zelf aan wat hij nodig heeft. Soms bewust, vaker nog onbewust. Van mijn cliënten heb ik het meest geleerd, ik heb geluisterd naar wat ze belangrijk vinden in een therapeut. Gekeken naar wat maakt dat er een verandering kon plaatsvinden. Gevoeld wat echt was. Zo ben ik langzaam gegroeid naar de therapeut die ik nu ben. Met mijn eigen stijl, kunde en methoden.

Ik heb me laten inspireren door de nieuwste behandelmethoden, geleerd van andere deskundigen op mijn eigen vakgebied en ver daarbuiten, zelf geoefend en nieuwe werkvormen bedacht en laten samenkomen met oude beproefde methoden. Er is geen moment dat je niet in ontwikkeling bent, elke dag komen er nieuwe ervaringen bij, deze kunnen je remmen of je kunt ervan leren. Ik leer graag. Op professioneel gebied blijf ik me ontwikkelen door bijscholing te volgen en recente ontwikkelingen van de wetenschap bij te houden. Daarnaast word ik ook actief betrokken in de ontwikkeling van sociale wetenschap. Zo wordt mijn expertise ingezet in verschillende publicaties en onderzoeken.

‘Je leert door te ervaren, je kunt steeds maar weer uitgelegd krijgen hoe iets werkt, maar het kwartje valt pas wanneer je het zelf beleeft. Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken.’

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT). Dramatherapie behoort tot de vaktherapieën die als zelfstandige beroepsverenigingen lid zijn van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Voor opname in het beroepsregister (SRVB) van de FVB worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie. De opleiding tot dramatherapeut is door de overheid erkend. Erkenning van de zelfstandig gevestigd dramatherapeut door de NVDT vindt plaats na registratie in het beroepsregister (SRVB). In mijn werk als behandelaar vind ik het van groot belang dat de methoden die ik gebruik of die mijn werk sterk beïnvloeden zoveel mogelijk bewezen effectief zijn. Ik ben dan ook voortdurend actief om te werken volgens de meest recente inzichten op het gebied van psychologie. Deze inzichten intregeer ik in mijn bestaande werkwijze en deze vormen samen één geheel.

 

Deel via
melanie-visscher