Skip to content

Werkwijze

Cliënten van Behandelcentrum Ervaringsgericht worden verwezen door huisartsen, samenwerkende psychotherapeuten of andere hulpverleners en zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je op eigen initiatief je aanmelden door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen op deze website.

 

Aanmelden

Wanneer je je aanmeldt bij de praktijk, volgt er als eerste een intakegesprek. In dit gesprek vertel je wat de klachten of problemen zijn waarvoor je je bij de praktijk hebt aangemeld. Samen met de therapeut breng je de problematiek in kaart. Wanneer nodig kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van psychologische tests en/of vragenlijsten. In dit gesprek bekijken we samen wat de meest geschikte vorm van behandeling zal zijn voor de in dit gesprek gestelde behandeldoelstelling(en).

 

De behandelovereenkomst

Na deze eerste afspraak verwerkt de therapeut alle gegevens in een behandelovereenkomst. Hierin staan de verzamelde gegevens en de afspraken die tussen jou als cliënt en de behandelaar gemaakt worden. Voorafgaande aan de start van de behandeling kun je deze rustig doorlezen en ondertekenen. Zo kunnen er achteraf geen misverstanden ontstaan over de rechten en plichten die voortkomen uit het contact tussen hulpverlener en cliënt.

Wil je weten bij welke klachten de behandelvormen goed werken?


‘Het heet niet voor niets Ervaringsgerichte therapie. Ervaren staat centraal. Natuurlijk ga ik het gesprek met je aan, maar juist de beleving is zo ontzettend belangrijk. Terug naar de basis, ervaren wie je bent, voelen waar de blokkades zitten. Samen op zoek naar wat je nu echt wil in je leven. Met de nadruk op samen.’

‘Wil je de problemen echt bij de wortel aanpakken? Dan is alleen ‘weten’ wat er scheelt niet genoeg. Ervaren, voelen wat er niet klopt en de motivatie hebben hiermee aan de slag te gaan, dat is wat werkt!’