Skip to content

Over Ervaringsgericht

Ervaringsgericht is een behandelcentrum waar direct toegankelijke psychologische zorg geboden wordt.  De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij het omgaan met psychische problemen die zij ervaren in het (dagelijks) leven. Problemen worden op verschillende manieren aangepakt.

In de ervaringsgerichte therapie pakken we de problemen aan op alle niveaus. Door er samen over te praten, én door het doen van oefeningen. De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen die gericht zijn op het beleven van wat je voelt, denkt en doet. Want niet alles wat je voelt is rechtstreeks in taal uit te drukken. Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten of moeite met het uiten van je emoties.

Ervaren betekent doen, beleven, voelen en ontdekken

In de ervaringsgerichte therapie pakken we de problemen aan op al deze verschillende niveaus. Ervaren betekent doen, beleven, ontwikkelen, voelen en bij jezelf ontdekken. Door er samen over te praten, én door het doen van oefeningen. Met deze nieuwe kennis ga je op zoek naar andere manieren van omgaan met datgene wat jij moeilijk vindt en wat past bij wat jij wilt in het leven.

Persoonlijk, betrokken en deskundig

Ons huidige aanbod:

 • Orthopedagogie
 • Dramatherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Lichaamsgerichte Traumabehandeling
 • Cognitieve gedragstherapie: Schematherapie en Acceptance en commitmenttherapie (ACT)
 • Emotiegerichte therapie
 • Polyvagale therapie
 • Vaktherapeutische systeemtherapie
 • Mindfulness
 • Sensorische integratie/regulatie
 • Oudergesprekken- en begeleiding
 • School- en thuisobservatie
 • Screening Prikkelgevoeligheid en hoogbegaafdheid/ ontwikkelingsvoorsprong
 • VIB (video-interactie begeleiding)

Wij werken op maat en we zijn een multidisciplinair behandelcentrum. Wanneer het nodig is, kan er een combinatie worden gemaakt van bovenstaand aanbod. Of we starten de behandeling met één methode, die vervolgens wordt opgevolgd door een volgende methode.

behandelcentrum