Skip to content

Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren.

Op een speelse manier werken aan je problemen

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt  van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, improvisatie, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Door op een ‘speelse’ manier met je problemen aan de slag te gaan, kan het je helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De therapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Dramatherapie is gericht op de totale persoon, zowel in houding, stem, beweging als in emoties en in cognitieve en zintuiglijke zin.

Dramatherapie = ervaren

Dramatherapie werkt ervaringsgericht: in de therapiesituatie kun je experimenteren met gevoelens of met gedrag en ervaren wat dit met je doet. Omdat je jezelf inzet bij het zoeken naar nieuwe vormen kun je makkelijker een directe link leggen tussen de spelsituatie en het dagelijkse leven. Het kan hierbij onder andere gaan om leren omgaan met ingrijpende ervaringen, leren omgaan met verschillende emoties, opbouwen van zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in doen, denken en/of voelen zodat je klachten verdwijnen, verminderen of dat je ermee leert omgaan

Auteur foto
Deel via
Dramatherapie
Lees ook

Traumabehandeling

Onze traumabehandeling is een combinatie van cognitieve gedragstherapie (ACT) en de lichaamsgerichte benadering van traumabehandeling.
Lees meer...

Psychomotorische Therapie

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psycho-sociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen
Lees meer...

Emotiegerichte Therapie

Emotiegerichte therapie (in het Engels Emotion-Focused Therapy of EFT) kan worden gezien als de therapie die het begrijpen van emoties bij
Lees meer...