Skip to content

De plusvoorziening: Hulp aan overbelaste jongeren

In samenwerking met de plusvoorziening van FERM biedt behandelcentrum Ervaringsgericht kortdurende maatwerktrajecten aan voor overbelaste jongeren die een grotere kans hebben op vroegtijdige schoolverlating.

Wanneer een jongere (t/m 23 jaar) vastloopt door bijvoorbeeld psychische problemen, of een thuissituatie die niet prettig is, dan heeft dat natuurlijk ook direct invloed op het functioneren op school of op de opleiding. Wij bieden voor deze jongeren een kortdurend traject van ondersteuning aan. Door gebruik te maken van ervaringsgerichte werkvormen sluiten we direct aan bij de eigen belevingswereld van de jongeren en de kracht en de mogelijkheden die de jongeren zelf hebben.

Ervaringsgericht is een centrum waar direct toegankelijke psychologische zorg geboden wordt.  De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen die gericht zijn op het  beleven van wat je voelt, denkt en doet. Want niet alles wat je voelt is rechtstreeks in taal uit te drukken. Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten of moeite met het uiten van je emoties.

Speerpunten van behandeling bij Ervaringsgericht zijn:

 • Emotieregulatie
 • Hanteren van spanning
 • Omgaan met angst
 • Verwerking van trauma en/of verlies
 • Prikkelverwerking
 • Hoogsensitiviteit
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

  Vooral voor jongeren dus die: 

 • Negatief over zichzelf denken
 • Angstklachten hebben
 • Snel overprikkeld zijn
 • Veel hebben meegemaakt
 • Niet goed kunnen omgaan met hun emoties, bijvoorbeeld overspoeld zijn, of juist weinig voelen, overschreeuwen, of wanneer binnen- en buitenkant niet met elkaar overeenkomen.
 • Zich erg gespannen voelen
 • Lichamelijke klachten hebben zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Slecht begrepen worden omdat het gedrag wat ze laten zien niet in overeenstemming is met de onderliggende gevoelens en behoeften
 • Moeite hebben voor zichzelf op te komen
 • Problemen ervaren in de interactie met de ander

We bieden verschillende ervaringsgerichte werkvormen aan. We kiezen de ingang die past bij de cliënt en helpend is bij de problematiek.

De trajecten vinden één op één (individueel) plaats, of in kleine groepjes van jongeren die problemen bij elkaar kunnen herkennen en elkaar tot steun kunnen zijn.

Wat is de Plusvoorziening.
De plusvoorziening in de Stedendriehoek biedt trajecten aan voor overbelaste jongeren. Zij lopen een grotere kans hun school of opleiding voortijdig te verlaten. De jongeren worden individueel gekoppeld aan een externe coach met als doel ze een beter perspectief voor de toekomst te bieden. Dit kan zijn terugkeer naar school, een vervolgopleiding of het vinden van een andere passende plek in de samenleving.

 Wie kunnen er een aanvraag indienen?
Het MBO, VO, VSO, PRO scholen en het RMC kunnen een maatwerktraject aanvragen.

De trajecten kunnen aangevraagd worden bij de pluscoördinatoren van het regionaal aanmeldpunt: Sandra Schotgerrits en Carolien Steenbruggen.

Wilt u in contact komen met of heeft u vragen aan de Pluscoördinator ?                                                          

Mail dan naar: plusvoorziening@ferm-s3h.nl 

Author picture
Deel via
Hulp aan overbelaste jongeren
Lees ook

Traumabehandeling

Onze traumabehandeling is een combinatie van cognitieve gedragstherapie (ACT) en de lichaamsgerichte benadering van traumabehandeling.
Lees meer...

Psychomotorische Therapie

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psycho-sociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen
Lees meer...

Emotiegerichte Therapie

Emotiegerichte therapie (in het Engels Emotion-Focused Therapy of EFT) kan worden gezien als de therapie die het begrijpen van emoties bij
Lees meer...