Skip to content

Behandeling

Wanneer je je aanmeldt bij de praktijk, volgt er als eerste een intakegesprek. In dit gesprek vertel je wat de klachten of problemen zijn waarvoor je je bij de praktijk hebt aangemeld. Samen met de therapeut breng je de problematiek in kaart. Wanneer nodig kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van psychologische tests en/of vragenlijsten. In dit gesprek bekijken we samen wat de meest geschikte vorm van behandeling zal zijn voor de in dit gesprek gestelde behandeldoelstelling(en). Na deze eerste afspraak verwerkt de therapeut alle gegevens in een behandelovereenkomst. Hierin staan de verzamelde gegevens en de afspraken die tussen jou als cliënt en de behandelaar gemaakt worden. Voorafgaande aan de start van de behandeling kun je deze rustig doorlezen en ondertekenen. Zo kunnen er achteraf geen misverstanden ontstaan over de rechten en plichten die voortkomen uit het contact tussen hulpverlener en cliënt. Een behandelsessie bestaat uit meer dan alleen ‘het praten over’. De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen.

De behandeling bestaat daarnaast dus ook uit het doen van verschillende ervaringsgerichte oefeningen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan rollenspel, werken met houding en lichaamstaal, aandachtsgerichte oefeningen en opdrachten op papier uitwerken om je gedachten te ordenen.
Er zijn veel mogelijkheden die afgestemd worden op de persoon en wat er nodig is om bijvoorbeeld inzicht te krijgen, of te leren op een anderen manier te reageren op lastige situaties.

De verschillende behandelvormen in de praktijk zijn:

Behandelaren